HVERDAGSAKTIVISME

I faget ”Hverdagsaktivisme” handler det om at rette opmærksomheden udover vores højskoleboble og gennem konkrete aktivistiske handlinger og projekter, være til glæde og gavn for andre mennesker.

Derfor handler dette fag om at vi som højskole og højskoleelever, med afsæt i hverdagsaktivisme, kan være med til at gøre en forskel ved at involvere os i det omgivende samfund.

Mere konkret er der etableret et samarbejde med det lokale plejecenter om at vi kan komme og lave gode aktiviteter for de ældre. Eksempler på aktiviteter kunne være:

 • Udveksling af livshistorier
 • Mad og fællesspisning
 • Gåtur i skoven og parken
 • Cykeltur på plejecenterets Christianiacykler
 • Årstidsbestemte aktiviteter
 • Samtalecafé
 • Spil

Faget vil endvidere rumme mulighed for andre aktivistiske aktiviteter og mulighederne er uendelige, men konkrete eksempler på andre hverdagsaktivistiske projekter kunne være:

 • Samtalesalon på højskolen
 • Indsamling af skrald
 • Frivillige i genbrugsbutikken
 • Pop-up event i byen
 • Arrangere et loppemarked eller en indsamling

”Hverdagsaktivisme” vil være baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis. Teoretisk vil vi blandt andet tage afsæt i aktionsforskning, livsfortællinger, forandringsledelse og samtaleteknikker.

Faget tager overodnet afsæt i en forståelse af dannelse, som omhandlende ikke blot kvalifikationer og kunnen, men også som en mulighed for at være opmærksomt til stede i tilværelsen, men et stærkt blik for andres betydning.

Jeg ser frem til at gøre en forskel sammen med jer!

Fagområde: Politik og Samfund

Underviser: Ronja Billum

 

BESTIL BROCHURE

Bestil brochure

VOXPOP


“Fordi man kan skræddersy sit skema, har man mulighed for at prøve nye ting og opdage nye interesser.”
– Caroline Munch-Jensen

NYHEDER

Tidligere elever kunne endelige mødes igen

oktober 05, 2021

Kærlighed i teateret

oktober 01, 2021

En weekend i kærlighedens navn

september 13, 2021