EFTERÅR 2021 - VENTELISTE FORÅR 2022 - LEDIGE PLADSER
16
SEP
2019

Kampen mod madspild belønnes

Posted By :
Comments : Off

Reefood certifikat

Madspild er et stort problem i Danmark. Hvert år smider fødevaresektoren 227.000 ton mad ud. 31.000 af dem kommer fra institutioner og storkøkkener. Det er for meget, og derfor forsøger vi på Hadsten Højskole at nedbringe vores spild.

Helt lavpraktisk handler det blandt andet om ikke at lave mad til flere, end dem der er til stede. Derfor påpeger vi også over for eleverne, at de hjertens gerne må spise ude af huset, så længe køkkenet får besked. Det samme gælder i weekenderne, hvor det kan være svært at forudse, hvor mange elever, der er på skolen.

Derudover har eleverne på tidligere årgange efterspurgt flere separate skraldespande til madaffald. Derfor er der nu også kommet en spand til organisk affald ud til eleverne, mens køkkenet naturligvis også sorterer deres madaffald separat.

Indsatsen anerkendes med certifikat

De forskellige tiltag på skolen betyder, at vi som skole er blevet Refood certificeret. Kort fortalt betyder det, at vi lever op til en række punkter, der alle omhandler nedbringelse af madspild.

Det drejer sig blandt andet om at bruge overskudsmad i nye retter, lave vegetariske retter samt at modtage undervisning omkring madspild. Da skolen opfylder alle de opsatte krav, har vi fået Refood certifikatet, som vi er meget tilfredse med.

Det er dog ikke kun på madfronten, at vi forsøger at være grønne og bæredygtige. Derfor har en gruppe elever igen i år valgt at indgå i den såkaldte Klimaklan. Klanens formål er at finde små hverdagsløsninger på, hvordan elever og medarbejdere kan gøre skolen lidt mere grøn.

Samarbejdet mellem køkken, øvrigt personale og elever har allerede båret frugt, og det er vores klare mål at fortsætte med at forbedre de steder, hvor vi kan blive bæredygtige.

Om forfatteren