ET LANGT OPHOLD PÅ HØJSKOLE?
Næste hold begynder den 5. januar 2020

Bonnichsen Genforening

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Det markeres landet over, bl.a. på Hadsten Højskole, hvor vi får besøg af Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef for PET og BA i kunst- og litteraturhistorie.

Som barn af grænselandet vil Hans Jørgen Bonnichsen gennem familiens ikke altid lige lykkelige historie fortælle om, hvad det betyder at være en del af to kulturer. Fortællingen starter i 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, der blev en del af det stortyske rige. Det medførte, at 5000 unge sønderjyder mistede livet i 1. Verdenskrig i en kamp, der ikke var deres – heriblandt Bonnichsens tre onkler. Genforeningen i 1920 blev et lyspunkt, men 2. Verdenskrig helede ikke det belastede naboskab. I 1955 blev der åbnet mulighed for fredelig sameksistens ved en aftale mellem Bonn og København om beskyttelse af mindretallene.

Arrangementet er lavet i samarbejde med Folkeuniversitetet og er led i Genforeningsturnéen.