Hvad koster hojskole

STØTTEMULIGHEDER

Som kommende elev på Hadsten Højskole er der forskellige muligheder for at søge om økonomisk støtte. Er du i tvivl om dine muligheder så ring eller mail gerne til kontoret.

Generelle støttemuligheder

Der er mulighed for at få nedsat din betaling, hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Hvis du har fået udarbejdet en uddannelsesplan er der yderligere mulighed for nedsættelse af din egenbetaling. På Hadsten Højskole tilbyder gerne mentorvejledning.
Hvis du er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, er der mulighed for at få en del af støtten med på højskole. Der er også enkelte kommuner, der yder tilskud til højskoleophold. Hør nærmere hos din kommune.

www.hojskolerne.dk kan du finde en samlet oversigt over støttemuligheder.

Individuel støtte:
Derudover er der på Hadsten Højskole mulighed for at ansøge om Individuel støtte. Hadsten Højskole råder over en pulje til individuel elevstøtte. Den tildeles ud fra nedenstående kriterier, hvorefter enhver kan ansøge om den.

Kriterier for individuel elevstøtte
Elevstøtten afhænger af årsindtægten det foregående år. For efterårsholdet gælder dog, at også indtjening i indeværende år har betydning. Der kan f.eks. gives støtte til elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold. Årsagerne kan være arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, sygdom, dobbelt husholdning eller andet. For at komme i betragtning til støtte skal du sende en redegørelse samt en dokumentation for din situation. Denne redegørelse skal indeholde en årsopgørelse for det foregående år. Støtten kan beløbe sig max. kr. 200,- om ugen.

Fortsætterelev på Hadsten Højskole
Elever, der vælger vores 23 ugers forårskursus i forlængelse af vores 18 ugers efterårskursus, kan få op til 200,- i støtte om ugen til de 23 uger i foråret. Eller elever der vælger vores 18 ugers efterårskursus i forlængelse af vores 23 ugers forårskursus kan også få op til 200,- i støtte om ugen til de 18 uger i efteråret.

Alle ansøgninger behandles individuelt af skolens støtteudvalg og tildelingen fra puljen, indenfor ovenstående rammer, beror på udvalgets vurdering.

 

Priser for ophold Hadsten Højskole

Find den gældende pris for et ophold på Hadsten Højskole.

 

BESTIL BROCHURE

Bestil brochure

VOXPOP

_DSF3213
“Jeg har fået udvidet mit netværk.”
– Mette Marie Rosenkjær

NYHEDER

Fuld gang i festival

november 26, 2021

Explora-uge: Juleri, festival, gådeløsning og fængselsbesøg

november 22, 2021

Et indblik i højskolelivet

november 15, 2021