Vælg en side

Økonomi

PRIS FOR AT GÅ PÅ HØJSKOLE?

Det er billigt at gå på højskole. For en pris på 1.670,- om ugen får du simpelthen en verden, som du kan benytte dig af. Døgnet rundt er der faciliteter, der venter på dig, værkstederne er åbne, idrætsfaciliteterne er til fri afbenyttelse, de friske aviser ligger klar til dig – og forplejning er naturligvis også inkluderet i prisen. Her kan du læse mere om, hvad et højskoleophold koster, og hvad der er inkluderet i den endelig pris, du betaler for at gå på højskole.

 

Pris for at gå på højskole i skoleåret 2022/2023
VÆRELSE PRIS
Dobbeltværelse u. bad og toilet kr. 1.670,- / uge
Dobbeltværelse m. bad og toilet kr. 1.820,- / uge
Tillæg for enkeltværelse kr. 200- / uge

Priseksempel for forårsholdet 2023:
23 uger á kr. 1670 = kr. 38410
Materialedepositum = kr. 2000
Studierejse til Berlin/Spindl = kr. 5500
Samlet pris for 23 uger på forårsholdet 2023: kr. 45910

 

Pris for at gå på højskole i skoleåret 2023/2024
VÆRELSE PRIS
Dobbeltværelse u. bad og toilet kr. 1.775,- / uge
Dobbeltværelse m. bad og toilet kr. 1.935,- / uge
Tillæg for enkeltværelse kr. 200- / uge

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en bekræftelse, hvor vi beder dig indbetale et depositum på 2.000 kroner, der indgår som delbetaling for studierejsen.
Ved eventuel udmeldelse tilbagebetales depositum ikke.

Betalingen for dit højskoleophold deler vi op i tre rater. På Forårsholdet 2023 vil raterne være forfalden hhv. den 9. januar, den 13. februar og den 20. marts.

 

Muligheder for at få reduceret din pris med støtte, tilskud eller rabat

Der findes en række muligheder for at få økonomisk støtte eller tilskud og dermed få reduceret den samlede pris på dit højskoleophold.

Der kan ansøges om økonomisk støtte til dit ophold gennem Hadsten Højskoles pulje til individuel elevstøtte. Du har derudover mulighed for at få op til 200 kroner i rabat per uge, hvis du tilmelder dig et 18 ugers kursus i forlængelse af et 23 ugers kursus eller omvendt.

Læs mere om støttemuligheder herunder, eller ring til kontoret på tlf. 86 98 01 99 og hør mere om støttemulighederne.

Læs mere om støttemuligheder

Som kommende elev på Hadsten Højskole er der forskellige muligheder for at søge om økonomisk støtte. Er du i tvivl om dine muligheder så ring eller mail gerne til kontoret.

Generelle støttemuligheder

Der er mulighed for at få nedsat din betaling, hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Hvis du har fået udarbejdet en uddannelsesplan er der yderligere mulighed for nedsættelse af din egenbetaling. På Hadsten Højskole tilbyder gerne mentorvejledning.
Hvis du er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, er der mulighed for at få en del af støtten med på højskole. Der er også enkelte kommuner, der yder tilskud til højskoleophold. Hør nærmere hos din kommune.

www.hojskolerne.dk kan du finde en samlet oversigt over støttemuligheder.

Individuel støtte
Derudover er der på Hadsten Højskole mulighed for at ansøge om Individuel støtte. Hadsten Højskole råder over en pulje til individuel elevstøtte. Den tildeles ud fra nedenstående kriterier, hvorefter enhver kan ansøge om den.

Kriterier for individuel elevstøtte
Elevstøtten afhænger af årsindtægten det foregående år. For efterårsholdet gælder dog, at også indtjening i indeværende år har betydning. Der kan f.eks. gives støtte til elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold. Årsagerne kan være arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, sygdom, dobbelt husholdning eller andet. For at komme i betragtning til støtte skal du sende en redegørelse samt en dokumentation for din situation. Denne redegørelse skal indeholde en årsopgørelse for det foregående år. Støtten kan beløbe sig max. kr. 200,- om ugen.

Fortsætterelev på Hadsten Højskole
Elever, der vælger vores 23 ugers forårskursus i forlængelse af vores 18 ugers efterårskursus, kan få op til 200,- i støtte om ugen til de 23 uger i foråret. Eller elever der vælger vores 18 ugers efterårskursus i forlængelse af vores 23 ugers forårskursus kan også få op til 200,- i støtte om ugen til de 18 uger i efteråret.

Alle ansøgninger behandles individuelt af skolens støtteudvalg og tildelingen fra puljen, indenfor ovenstående rammer, beror på udvalgets vurdering.

Hadsten Højskole