PSYKOLOGI & FILOSOFI

FAGENE

Etik

Alle kender vi til at stå i situationer, hvor vi bliver i tvivl om, hvad der er det rette at gøre. Ofte fordi det kan være ganske svært at afgøre, når der er gode argumenter, der trækker i hver sin retning. Når vi bakser med, hvad der vil være rigtigt eller forkert at gøre i en given situation, står vi med andre ord i et dilemma, der ofte kan have en etisk karakter.

Etik har at gøre med overvejelser om, hvad der er det rigtig og forkert handlen og opførsel, og hvad der er det gode menneskeliv, og der er en nøje sammenhæng. I denne sammenhæng har filosofi altid spillet en central rolle, idet den beskæftiger sig med de dybere principper og værdier, der guider vores beslutninger.​For det rigtige må være det, der bidrager til et godt liv for såvel andre som en selv.

Det er interessant, at vi ofte er i stand til at handle etisk uden at have gjort os de store overvejelser om, hvorfor og hvordan. Hvor kommer dette etiske kompas egentlig fra? Hvad er egentlig forskellen på etik og moral? I vores søgen efter svar på disse og mange andre spørgsmål vil vi gå på opdagelse i, om etik er noget subjektivt alt efter smag og behag, eller om der findes overvejelser, der kan begrunde, at noget er mere rigtigt end andet. Vi vil blandt andet se på de etiske teorier, som har forskellige og nogle gange nærmest modsatrettede udgangspunkter.

Politik & Samfund

Idræt & Outdoor

Psykologi & Filosofi

Krop & Kost

Kunst & Kunsthåndværk

Musik & Sang

Kommunikation & Sprog

Explora