EFTERÅR 2021 - Én ledig drengeplads

Bestyrelsen

Drejeborg: Selvtest (Corona) på Hadsten Højskole

Kontaktperson og ansvarlig for vedligehold af drejebog:
Nanna Bak Holvad
42953462
nbh@hadstenhojskole.dk

Uddannede supervisorer:
Nanna Bak Holvad
42953462
nbh@hadstenhojskole.dk
og
Johanne Marie Jensen
60557547
jmj@hadstenhojskole.dk

Retningslinjer for udførelse af test:
Der testes i klasse 7, hvor der er opstillet 18 borde på tre rækker med tilhørende skraldespand, spritdispenser og spritservietter. Der er ca. to meter mellem hver person.
Der testes to gange om ugen med 2-3 dage imellem tests.
Der kan testes op til 17 personer ad gangen. Eleverne og personalet bliver indkaldt på Viggo, så det passer bedst muligt med bl.a. undervisning.

Testprocedure:
Supervisoren scanner test-label og elevens sygesikringskort. Eleven spritter hænder og modtager herefter testkasetten, som skal med ind i klasselokalet og placeres på bordet. På bordet ligger podepind, rør med testvæske, top til røret samt sprit og spritservietter.
Når de 17 elever er scannet ind og sidder ved hver deres bord, følger de anvisninger fra en supervisor, der gennemgår alle testtrinene trin for trin. Her imens går supervisoren rundt mellem bordene, iført mundbind, og kontrollerer, at testen udføres korrekt. På den måde følges alle ad, og vi sikrer, at testene bliver udført ordentligt.
Efter endt test spritter eleven eget bord og stol af og forlader lokalet med afstand til de andre.
Supervisors aflæser testene efter 15 min og indskriver resultaterne i KMD, som sender testsvaret til eleverne, sundhedsmyndighederne og er en sikker platform ift GDPR.
Eleverne er blevet underrettet inden testning om behandling af personoplysninger i forbindelse med selvpodning (Bilag 1). De samtykker ved at møde op til test.
Der bliver luftet ud mellem hver testrunde. Vi kører 6 testrunder, hvor én af runderne udelukkende er til personalet.

Opbevaring af testudstyr
Testudstyret opbevares i et aflåst skab i klasselokalet, der ligeledes er aflåst, når det ikke er i brug. Spritten står aflåst i brandsikrede rum på skolen. Tjeklisterne med elevers navne, opbevares i brandsikret pengeskab.

Drejebogen er godkendt og underskrevet af forstander Jacob Kjærsgaard Mortensen den 28. april 2021.

Drejebog – selvtest på Hadsten Højskole 280421

BESTIL BROCHURE

Bestil brochure

VOXPOP


“Inden jeg begyndte, var jeg slet ikke overbevist om, at højskole var noget for mig. Nu kan jeg ikke forestille mig at være den oplevelse foruden.”
– Caroline Munch-Jensen

NYHEDER

Afslutningstale fra en elev

juni 22, 2021

Festivalen, der ikke blev aflyst

juni 14, 2021
Fernisering af Maleri og Keramik på Hadsten Højskole

Kreative talenter viser deres evner frem

maj 13, 2021