Vedtægter for Hadsten Højskole

VÆRDIGRUNDLAG, VEDTÆGTER, ÅRSPLAN OG UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Hadsten Højskole er en almen, grundtvigsk højskole. Et frisind og et menneske- og livssyn, der bygger på den kristne kulturarv og på Grundtvigs tanker og skrifter, kendetegner det daglige liv på skolen.

Skolen bygger på den opfattelse, at mennesket er et frit individ, der gennem undervisningen og fællesskabet skal styrkes til at tage ansvar for sin egen tilværelse og finde sig selv i et forpligtende fællesskab såvel i samfundet, nationalt og internationalt, som på skolen.
Der tilstræbes, i daglig undervisning og samvær, en mangfoldighed, som udfordrer både ånden, hånden og kroppen og derved giver eleven de bedste forudsætninger for at begå sig, alment som fagligt. Samværet på højskolen skal give eleven lyst og mod til at leve et aktivt menneske- og samfundsliv

VEDTÆGTER

Skolens vedtægter kan du finde her:
Vedtægter for Hadsten Højskole

ÅRSPLAN

Her kan du se årsplanerne for de seneste år:
Årsplan for skoleåret 2018/2019 (ændringer til årsplanen 18/19)

Årsplan for skoleåret 2019/20
Årsplan for skoleåret 2019/20 (1. ændring)
Årsplan for skoleåret 2019/20 (2. ændring)
Årsplan for skoleåret 2019/20 (3. ændring)
Årsplan for skoleåret 2019/20 (4. ændring)

Årsplan for skoleåret 2020/21
Årsplan for skoleåret 2020/21 (1. ændring)

Årsplan for skoleåret 2021/22
Ændring til årsplan 2021-2022 – (1. ændring)

 

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Nedenstående undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i 2019.

Det æstetiske UVM:
Det vurderes, at det æstetiske UVM er meget fint.
Samspillet mellem kroppens sanser og rummet – den rumlige oplevelse i hverdagen – er meget tilfredsstillende.
Undervisningsrummene skaber gode stemninger og er inspirerende.
Undervisningslokalerne er alle lyse og venlige. Der er farver, billeder/kunst i lokalerne. De fleste lokaler har murstensvægge, som giver et godt indeklima og en god akustik.
Det betyder, at lokalernes arkitektur på en meget god måde understøtter undervisningen – herunder også den udfoldelse, der er i pauserne.
Der er ikke konstateret problemer på det æstetiske område inden for UVM.

Det psykiske UVM:
Det er den almindelige opfattelse, at det psykiske UVM er godt.
Der er en fin trivsel hos både lærere og elever.
De sociale og individuelle faktorer, som: fællesskab, venskab og samarbejde fungerer godt, og der er ikke konstateret mobning eller chikane på skolen.
Såvel lærere som elever indgår i et fint samarbejde, som er med til at stimulere arbejdsglæden. Der er en udstrakt grad af medbestemmelse i undervisningen, ligesom der er mange udfordringer til eleverne. Dette giver en god faglig stimulering, engagement og motivation.
Der er ikke konstateret problemer på det psykiske område inden for UVM.

Det fysiske UVM:
De fysiske rammer vurderes i almindelighed til at være meget gode.
Der er gode sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.
Undervisningslokalernes indretning og funktion er tilfredsstillende på alle væsentlige områder: inventar, pladsforhold, adgangsveje, gulvbelægning, lysforhold, indeklima, temperatur, akustik, støj, oprydning, rengøring, adgang til frisk luft, førstehjælp, flugtveje samt beredskabsplan ved brand og brug af maskiner.
Der er ikke konstateret problemer på det fysiske område inden for UVM.

Konklusion:
Undervisningsmiljøet på Hadsten Højskole giver i sin helhed ikke anledning til bemærkninger.
I gennemsnit får Hadsten Højskole karakteren 10,00 (efter 12-skalaen) for det samlede UVM. I 2016 var gennemsnittet på 9,28 for det samlede UVM.

 

BESTIL BROCHURE

Bestil brochure

VOXPOP


“Her lærer man virkelig, at andre personer kan indeholde noget helt fantastisk, hvis blot man gider kigge efter og involvere sig i den anden”
– Rasmus Woo Johansen.

NYHEDER

Fuld gang i festival

november 26, 2021

Explora-uge: Juleri, festival, gådeløsning og fængselsbesøg

november 22, 2021

Et indblik i højskolelivet

november 15, 2021