hadsten-hojskole-in-english

​Der er mange forskellige grunde til, at unge mennesker vælger at tage på højskole. For nogle er det et pusterum på 4-5 måneder og en spændende oplevelse i forbindelse med et sabbatår. Mange tager også på højskole for at skabe relationer, møde nye mennesker, få nye venner og opleve et unikt fællesskab. Et højskoleophold kan også være et springbræt på vej mod en uddannelse og et første skridt på en videre vej mod at skulle studere. Her kan du blive klogere på, hvordan et højskoleophold kan hjælpe dig i retning af din drømmeuddannelse – eller blot i en retning af noget, der føles rigtigt.

Find din karrierevej på højskolen

Af Sofie Lindebjerg Søe d. 28. juni 2024

Forskellige fag og mange muligheder

På mange af landets højskoler er det muligt at dykke ned i en masse forskellige fag og dygtiggøre sig inden for bestemte områder. På Hadsten Højskole, som er en bred, almen højskole, sammensætter du selv dit skema blandt 70 fag. Det gør, at du har mulighed for at teste nye interesser og prøve en masse forskelligt. Der er fag indenfor idræt, musik, filosofi, kunst, psykologi, journalistik, krop, kost, historie og mere endnu. På den måde er du selv med til at forme, hvordan dit højskoleophold skal være. Undervisningen har meget anderledes karakter end på fx gymnasiet. På højskolen er der intet pensum, ingen prøver og ingen karakterer. Det er lysten, der driver værket, og det skinner igennem i undervisningen.

Jura, socialpsykologi eller journalistik?

Der er ikke nogle linjer på Hadsten Højskole. Det betyder også, at du kan prøve mange forskellige ting af på dit ophold. Er du for eksempel samfundsinteresseret, men i tvivl om, hvilken retning du skal i, kan du prøve kræfter med fag som Jura, Kriminalpolitik eller Politisk filosofi. Er du interesseret i psykologi kan du vælge fag som Neuropsykologi, Socialpsykologi eller Personlighedspsykologi. Er det krop og ernæring, du finder spændende, kan du vælge fag som Kroppens mysterier og Klimakost. På højskolen har vi også et specifikt fag til dig, der gerne vil ind på en af landets journalistuddannelser, nemlig Prøveforberedende journalistik. Ligeledes har vi et forløb til dig, der gerne vil søge ind på Politiskolen. De nævnte fag er blot eksempler på nogle områder, du kan få lov at snuse til på højskolen. Er det historie, musik, outdoor, filosofi eller kunst, der interesserer dig, har vi også en bred vifte af fag, du kan dykke ned i.

Hjælp til dit studievalg

Det kan være spændende og sjovt at kigge på uddannelser og lægge en plan for fremtiden, men det kan også være en frustrerende og nedslidende proces. For hvad vil jeg egentlig gerne? Hvilken retning er den rette at gå? Og hvad hvis jeg ikke tager det rette valg? På Hadsten Højskole kan du få støtte og hjælp i vejen mod den rigtige uddannelse. En af skolens lærere fungerer også som studievejleder. Du kan altid aftale et tidspunkt til en samtale, hvis du har brug for råd. Vores studievejleder afholder i løbet af opholdet nogle “tvivler-cafeer”. Disse aftener kan bruges på at lufte tvivl om fremtid og valg af uddannelse med dine højskolevenner og studievejlederen. Aftenerne kan også bruges, hvis du godt ved, hvilken vej du skal gå, men har brug for sparring til fx en kvote 2 ansøgning eller vil have et par gode råd om dit studie.

U-days på forårsholdet

På vores forårshold arrangerer skolen som oftest en fælles tur i forbindelse U-days. U-days er et arrangement, der løber over en 2-3 dage i Aarhus, hvor det er muligt at blive klogere på de videregående uddannelser, karrieremuligheder, studiemiljø – og måske din fremtid. Vil du gerne besøge en uddannelse i en anden by end Aarhus, er det selvfølgelig også en mulighed. Mange bruger U-days som en mulighed for at blive klogere på de videregående uddannelser, møde studerende og blive klogere på en mulig karrierevej.

Udforsk dine interesser og mulige studievalg
Højskolebevis på kvote 2 ansøgning

På forårsholdene er der ofte en gruppe af eleverne, der gerne vil søge ind på kvote 2 til en videregående uddannelse. Op til ansøgningsfrist plejer vores studievejleder at tilbyde ekstra hjælp til hele ansøgningsprocessen og ansøgningsskrivningen. Ligesom at det kan have en betydning på en kvote 2 ansøgning, at man har haft frivilligt arbejde, været ude at arbejde i udlandet eller lignende, kan et højskoleophold også tælle op. Til kvote 2 ansøgningen er det muligt at få et bevis vedlagt på højskoleopholdet.

Bliv (mere) uddannelsesparat

På Hadsten Højskole har vi faget Bliv (mere) uddannelsesparat, som lever godt op til sin titel. Faget er en unik mulighed for at forberede sig til studielivet og blive klar til at begynde på en uddannelse – måske din drømmeuddannelse? Det kan være, du gerne vil have noget træning i, hvordan man skriver en god opgave. Eller det kan være, du gerne vil blive klogere på, hvordan man strukturer sin hverdag som studerende. Mange uddannelser er forskellige, men der er alligevel nogle ting, der går igen. Så selvom du ikke skal begynde på den samme uddannelse, som de andre på holdet, kan I sammen blive klogere på, hvad der venter jer på uddannelserne på den anden side af højskoleopholdet.

Personlig udvikling

Udover alt det praktiske arbejde, der kan være i forbindelse med at søge studie og undersøge, hvilken vej du skal gå, kan der også være et stykke mentalt arbejde. For nogle kan et højskoleophold være med en del af ens personlige udvikling. Med de nye venner og det fællesskab, der er på højskolen følger også et socialt ansvar. Når du bor under samme tag med en masse andre unge mennesker, kan du næsten ikke undgå at udvikle dig personligt. Du møder måske også nogle, der interesserer sig for noget af det samme som dig selv – eller nogle, der har en helt anden interesse. Sammen med de andre elever på skolen får du en masse nye udfordringer og oplevelser, som måske kan være med til at give dig afklaring omkring, hvilken uddannelse eller karriere, du kan se dig selv i. Om det så er en videregående uddannelse, en af erhvervsakademiuddannelserne eller noget helt tredje. På den måde kan højskolen være et sted, hvor du kan tillære nye kompetencer og udforske forskellige interesser og samtidig være et sted, der er med til at udvikle dig personligt.

Højskoleophold som pitstopper

På Hadsten Højskole er der på hvert hold nogle af eleverne, der er på et såkaldt “pitstop”. Det er en ordning, hvor man kan vælge at tage et højskoleophold, som. Man går på højskolen helt på lige fod med de andre elever. Mange gør det for at få en pause fra studiet, så man efter et halvt år på højskole kan vende tilbage med fornyet energi til uddannelsen og læse videre. Når der går en gruppe af pitstoppere på hvert hold, giver det også mulighed for de resterende elever at sparre med nogle, der allerede er i gang med studielivet og allerede har taget et valg om en mulig karrierevej.

Kom og besøg os

Skal et højskoleophold være en del af dit sabbatår? Du er altid velkommen til at booke en rundvisning hos os, hvor du kan møde nogle nuværende højskoleelever, se vores hyggelige skole og høre om skemaet og dagligdagen på skolen.

Tilbage til alle blogindlæg

Tilbage til alle blogindlæg