Priser

PRIS FOR AT GÅ PÅ HØJSKOLE?

Prisen for et højskoleophold er forskellig fra forår til efterår, da opholdets længde varierer i de to sæsoner. Derudover varierer prisen efter, hvilken værelsestype du vælger. Her på siden kan du skabe dig et overblik over, hvad højskoleopholdet vil koste dig.

Når du går på højskole, betaler du det, der hedder skolepenge. Skolepenge er ugeprisen på 1.775 kr, som ligger fast hele opholdet. Skolepengene inkluderer kost, logi, undervisning, brug af højskolens faciliteter og værksteder, explorauge, Zetland abonnement mm.

Pris for at gå på højskole i skoleåret 2023/2024 (Fx Forårsholdet 2024):

Dobbeltværelse u. bad og toilet kr. 1.775,- pr. uge
Dobbeltværelse m. bad og toilet kr. 1.935,- pr. uge
Tillæg for enkeltværelse kr. 200,- pr. uge
Studierejse til Berlin/Spindl kr. 5.750,-
Exploratur til Thy (gælder kun forår) kr. 1.000,-
Materialedepositum kr. 2.000,-

Pris for at gå på højskole i skoleåret 2024/2025 (Fx Efterårsholdet 2024):

Dobbeltværelse u. bad og toilet kr. 1.775,- pr. uge
Dobbeltværelse m. bad og toilet kr. 1.900,- pr. uge
Tillæg for enkeltværelse kr. 125,- pr. uge
Studierejse til Berlin/Spindl kr. 5.750,-
Exploratur til Thy (gælder kun forår) kr. 1.000,-
Materialedepositum kr. 2.000,-

Du vælger hvilken type indkvartering, du ønsker, på tilmeldingsblanketten. Du kan tilmelde dig på siden her.

Priseksempel for Forårsholdet 2024:

23 uger á 1775 kr. pr. uge = kr. 40.825
Materialedepositum = kr. 2.000
Exploratur til Thy = 1.000 kr.

Studieturen til Berlin/Spindl = kr. 5.750

Samlet pris for 23 uger på forårsholdet 2024: kr. 49.575

Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi dig en bekræftelse, hvor vi beder dig indbetale et depositum på 2.000 kroner. Når du starter, kommer dit depositum til at fungere som materialekonto, der dækker kortere udflugter og materialebrug i fagene. Ved eventuel udmeldelse tilbagebetales depositum ikke.

Betalingen for dit højskoleophold deler vi op i tre rater. Eksempelvis var raterne for Forårsholdet 2023 forfaldne hhv. den 9. januar, den 13. februar og den 20. marts.

Du er dækket ind på kost og logi, når du går på højskolen. Men der kan selvfølgelig komme ekstra udgifter til forskelligt andet, hvis du vil ud at spise, på café eller andre hyggelige ting med dine højskolevenner.

Muligheder for at få reduceret din pris

Der findes en række muligheder for at få økonomisk støtte eller tilskud og dermed få reduceret den samlede pris på dit højskoleophold.

Læs mere om støttemuligheder herunder, eller ring til kontoret på tlf. 86 98 01 99 og hør mere.

Tag et ophold som pitstopper og få nedsat din højskole pris

Udover støttemulighederne kan du også få nedsat din pris gennem vores pitstop-ordning. Ordningen dækker, hvis du fx tager et pause fra dit studie mellem bachelor og kandidaten. Det kan også være, at du tager orlov midt i studiet for at tage på højskole. I begge tilfælde kan du ansøge om bliver pitstopper og få dit ophold til nedsat pris.

Som pitstopper vil du deltage i højskolelivet på præcis samme vilkår som alle elever. Læs mere om pitstop-ordningen her.

Generelle støttemuligheder

Der er mulighed for at få nedsat din betaling, hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Hvis du har fået udarbejdet en uddannelsesplan er der yderligere mulighed for nedsættelse af din egenbetaling. På Hadsten Højskole tilbyder vi mentorvejledning. Læs mere om mentorordning her.
Hvis du er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, er der mulighed for at få en del af støtten med på højskole. Der er også enkelte kommuner, der yder tilskud til højskoleophold. Hør nærmere hos din kommune.

www.hojskolerne.dk kan du finde en samlet oversigt over støttemuligheder.

Højskolestipendiet

Som en del af Mangfoldighedspuljen kan du ansøge om Højskolestipendiet. Højskolestipendiet er et nyt stipendie, hvor potentielle elever kan søge om at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte prisen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk højskole. Vi har hjulpet flere elever med at ansøge om højskolestipendiet. Ring eller skriv til os for at høre om stipendiet.

Næste ansøgningsfrist til Højskolestipendiet er 15. november 2023.

Individuel støtte

Derudover er der på Hadsten Højskole mulighed for at ansøge om Individuel støtte. Hadsten Højskole råder over en pulje til individuel elevstøtte. Den tildeles ud fra nedenstående kriterier, hvorefter enhver kan ansøge om den.

Kriterier for individuel elevstøtte

Elevstøtten afhænger af årsindtægten det foregående år. For efterårsholdet gælder dog, at også indtjening i indeværende år har betydning. Der kan f.eks. gives støtte til elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold. Årsagerne kan være arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, sygdom, dobbelt husholdning eller andet. For at komme i betragtning til støtte skal du sende en redegørelse samt en dokumentation for din situation. Denne redegørelse skal indeholde en årsopgørelse for det foregående år. Støtten kan beløbe sig max. kr. 350,- om ugen.

Fortsætterelev på Hadsten Højskole

Elever, der vælger vores 23 ugers forårskursus i forlængelse af vores 18 ugers efterårskursus, kan få op til 200,- i støtte om ugen til de 23 uger i foråret. Elever der vælger vores 18 ugers efterårskursus i forlængelse af vores 23 ugers forårskursus kan også få op til 200,- i støtte om ugen til de 18 uger i efteråret.

Alle ansøgninger behandles individuelt af skolens støtteudvalg og tildelingen fra puljen, indenfor ovenstående rammer, beror på udvalgets vurdering.

Vil du opleve skolen?

Er du ved at finde ud af, om du vil begynde på et højskole? Du kan komme på rundvisning på skolen, hvor du kan møde nuværende elever og få en snak om studierejser, fag og dagligdagen på skolen. Bestil en rundvisning her.

Her du kan læse, hvad tidligere elever siger om deres ophold.