hadsten-hojskole-in-english

Elevforeningen

HADSTEN HØJSKOLES ELEVFORENING

Hadsten Højskoles Elevforening er bindeleddet mellem skolen og tidligere elever, så det at gå på Hadsten Højskole ikke bliver reduceret til et 4-5 måneders ophold, men bliver en oplevelse for livet.

Elevforeningens fornemste opgave er at afholde det årlige elevmøde, hvor tidligere elever mødes til et glædeligt gensyn med lærere, forstander – og med hinanden. Denne dag uddeler vi også Hadsten Højskole Prisen.

Grunden til, at Elevforeningen tæller over 500 medlemmer, og at der hvert år er fuldt hus til elevmødet, er naturligvis, at Hadsten Højskole er mere og andet end et ophold på 4-5 måneder. For mange har det betydet en opkvalificering af menneskelig og faglig kunnen, der har ført til optagelse på forskellige uddannelser. Den selvtillid det kræver at lægge billet ind på et udfordrende arbejde styrkes ligeledes.

Skolens alsidighed gør, at man har muligheder for selv at tilrettelægge sit ophold efter egne ønsker og behov. Det sociale liv og de ansattes engagement giver de perfekte rammer for et godt højskoleophold i Hadsten.

Er du kommende elev, ønsker vi dig velkommen. Er du tidligere elev, håber vi at se dig til elevmødet maj, og vi hører gerne fra dig, hvis du har noget på hjertet.

Vedtægter for Hadsten Højskoles Elevforening

Du kan følge med i elevforeningens arbejde på Facebook 

Elevforeningens Instagram

Elevforeningen-på-hadsten-højskole