hadsten-hojskole-in-english

Støttemuligheder

STØTTEMULIGHEDER OG TILSKUD

Vi ønsker, at højskolen skal være for alle, der har lyst til at gå på højskole. En økonomisk støtte kan for nogle være afgørende for, om et højskoleophold kan lade sig gøre. Herunder kan du læse om de forskellige muligheder, der er for at søge støtte eller tilskud til opholdet. Du er også velkommen til at ringe på tlf: 86 98 01 99 eller skrive til os på info@hadstenhojskole.dk og høre nærmere.

Kommunikation og sprog på Hadsten Højskole
Støtte til elever uden ungdomsuddannelse

Der er mulighed for at få nedsat din betaling, hvis du ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Hvis du har fået udarbejdet en uddannelsesplan, er der yderligere mulighed for nedsættelse af din egenbetaling. På Hadsten Højskole tilbyder vi mentorvejledning, som betyder at du får tilknyttet en lærer på skolen, hvis det skrives ind i uddannelsesplanen. Læs mere om mentorordning her.

Mie med højskolevenner
Højskolestipendiet

Som en del af Mangfoldighedspuljen kan du ansøge om Højskolestipendiet. Højskolestipendiet er et nyt stipendie, hvor potentielle elever kan søge om at modtage økonomisk tilskud til at nedsætte prisen for et højskoleophold af mindst 12 ugers varighed på en dansk højskole. Vi har hjulpet flere elever med at ansøge om højskolestipendiet. Ring eller skriv til os for at høre om stipendiet. Læs mere om højskolestipendiet her.

Idræt og outdoor på Hadsten Højskole
Pitstop/studierabat

Udover støttemulighederne kan du også få nedsat din pris gennem vores pitstop-ordning. Ordningen dækker, hvis du fx tager et pause fra dit studie mellem bachelor og kandidaten. Det kan også være, at du tager orlov midt i studiet for at tage på højskole. I begge tilfælde kan du ansøge om bliver pitstopper og få dit ophold til nedsat pris.

Som pitstopper vil du deltage i højskolelivet på præcis samme vilkår som alle elever. Læs mere om pitstop-ordningen her.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Nordiske elever

Færøske elever kan søge rejsestipendium fra Studulsstovnurin, Tórshavn. www.studni.fo. Tlf.: +298 204060.

Grønlandske elever kan søge råd og vejledning hos Det Grønlandske Hus i København i forbindelse med økonomisk støtte til højskoleophold. Tlf.: +45 33 91 12 12.

Islandske elever har mulighed for at søge støtte hos Foreningen Norden i København. Tlf.: +45 35 42 63 25. Islandske elever kan også søge støtte hos Norræna félagið, Óðinsgata 7, 101 Reykjavik. Se nordnam.com, hvor der ligger ansøgningsskema. Tlf. +354 5510165

Norske elever kan søge stipendium og lån til ophold af mindst et semesters varighed (Efterår/Høst er 4 måneder og forår/vår er 5 måneder): Statens lånekasse for utdanning, Oslo www.lanekassen.no. Tlf.: +47 22 72 67 00.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Elever fra Rigfællesskabet

Er du dansk, grønlandsk, færøsk eller ligestillet hermed, og mellem 18 og 25 år kan du søge Rigsfællesskabets højskolestipendium til ophold på en folkehøjskole i Danmark, Grønland og på Færøerne. Du kan dog kun søge stipendium til ophold i et område, hvor du ikke har bopæl. Det vil sige, at har du bopæl i Danmark kan du kun søge stipendium til højskoleophold på Færøerne eller i Grønland og vice versa.

Du kan søge stipendiet året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato inden for 12 måneder (starter kurset fx 1/8 kan du søge fra denne dato året forinden).

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Individuel elevstøtte

Derudover er der mulighed for at ansøge om Individuel støtte. Hadsten Højskole råder over en pulje til individuel elevstøtte.

Elevstøtten afhænger af årsindtægten det foregående år. For efterårsholdet gælder dog, at også indtjening i indeværende år har betydning. Der kan f.eks. gives støtte til elever, hvis økonomiske forhold forhindrer et højskoleophold. Årsagerne kan være arbejdsløshed, nedgang i lønindtægt, sygdom, dobbelt husholdning eller andet. For at komme i betragtning til støtte skal du sende en redegørelse samt en dokumentation for din situation. Denne redegørelse skal indeholde en årsopgørelse for det foregående år. Støtten kan beløbe sig max. kr. 350,- om ugen.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Fortsætterelev

Elever, der vælger vores 23 ugers forårskursus i forlængelse af vores 18 ugers efterårskursus, kan få op til 200,- i støtte om ugen til de 23 uger i foråret. Elever der vælger vores 18 ugers efterårskursus i forlængelse af vores 23 ugers forårskursus kan også få op til 200,- i støtte om ugen til de 18 uger i efteråret. Alle ansøgninger behandles individuelt af skolens støtteudvalg og tildelingen fra puljen, indenfor ovenstående rammer, beror på udvalgets vurdering.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Støttemuligheder for sønderjyder

Hvis du har bopæl i Sydslesvig, kan du søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Hvis du bor i Sønderjylland, kan du søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening. Du skal være medlem af skoleforeningen.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Støttemuligheder for ledige

Ledig og under 25 år? Så kan du komme på højskole det første halve år af ledighedsperioden. Du vil modtage halv sats af den normale dagpengesats. Opholdet skal aftales med A-kasse/jobcenter.

Er du på dagpenge eller kontanthjælp? Så er der mulighed for at tage et højskoleophold som en del af aktivering. Du skal selv undersøge mulighederne for dette hos dit jobcenter eller din kommune.

Får du sygedagpenge? Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke forhindrer evt. behandling. Du skal selv undersøge mulighederne for dette hos dit jobcenter eller din kommune.

Supplerende kommunestøtte. I nogle kommuner kan der søges særlig støtte til arbejdsløse under 30 år. Du skal selv undersøge mulighederne for dette hos dit jobcenter eller din kommune.

Søjehallen hadsten højskole bordfodbold
Støtte til ukrainske og russiske unge

Ukrainske og russiske unge kan søge om tilskud til ophold på højskolen. Puljen administreres af FFD (Folkehøjskolernes Forening) og stipendiet søges af skolen for den enkelte elev. Stipendiet er foreløbigt begrænset til efteråret 2024 med ansøgningsfrist den 15. april 2024.