POLITIK & SAMFUND

Politik & Samfund

Idræt & Outdoor

Sundhed & Psykologi

Kunst & Kunsthåndværk

Musik & Sang

Kommunikation & Sprog

FAGENE

OM POLITIK OG SAMFUND

Interesserer du dig for samfundet og for de politiske beslutninger, der påvirker os alle? Så er der rigeligt med muligheder for undervisning i samfundsforhold og politik på Hadsten Højskole, der vil fange din interesse. Hadsten Højskole er Danmarks førende højskole på det politiske og det samfundsfaglige felt, og vi underviser på et højt, fagligt niveau.

Styrk din viden indenfor samfund og politik på et højskoleophold

Politik & Samfund er fagområdet for dig, der overvejer at læse samfundsvidenskab eller har planer om at beskæftiger dig med udviklingen i samfundet og politiske beslutninger. Hvad end du vil være politibetjent, læse jura, sociologi eller drømmer du om selv at blive politiker, er det her, du skal begynde. Fagene er også for dig, der vil læse noget helt andet, men som har brug for at blive opdateret på de nyeste politiske debatter og strømninger i samfundet.

Politisk debat om danske og internationale emner

Du bliver udfordret på både din viden og på dine holdninger. Vi går blandt andet tæt på de store politiske personligheder, der har påvirket udviklingen i verden gennem tiderne. Derudover diskuterer vi aktuelle politiske emner – både danske og internationale og undersøger, hvordan politisk strategi og spin påvirker politiske beslutningsprocesser. Vi diskuterer kriminalpolitik, sætter straffeloven under lup og analyserer, hvordan og hvorfor USA stadig sætter dagsordenen i hele verden. Og så sætter vi fokus på magtlogikker og mediernes betydning for samfundsudviklingen.

Med andre ord står vi klar til at klæde dig på til den virkelighed, som bliver skabt for øjnene af os, og lærer dig at forholde dig kritisk til den.

På Hadsten Højskole sammensætter du selv dit eget skema. Læs mere om konceptet og fagområderne her.

Almen viden og aktuelt debat

Vil du bliver klogere på det, der sker i verden lige nu. Og det, der har skabt den verden, vi lever i? Så skal du vælge faget Almen viden & Aktuel debat.

Hensigten med Almen viden & Aktuel debat er at øge din paratviden. Du bliver sikker i historiske fakta om Danmark og resten af verden, du får styr på vigtige politiske og økonomiske temaer i samfundet, og du får en ny indsigt i, hvordan kultur og dannelse går hånd i hånd.

Vi bruger mediernes nyhedsstrøm som udgangspunkt for undervisningen, og herfra skuer vi både fremad og tilbage. Dit udsyn bliver bredere, og dit indblik i både almen viden, historie og politik bliver dybere, når du vælger dette fag. Derudover får du træning i at huske alt fra den aktuelle ministerrække til vigtige verdensbegivenheder gennem tiderne.

Faget er et oplagt valg for dig, der søger ind på en uddannelse, hvor du skal bestå en test i almen viden, eller hvor det bare er en fordel, at du er klædt godt på omkring almene forhold, politik og historie i såvel Danmark som resten af verden. Men det er også for dig, der gerne vil opdatere din viden om samfundet. Og dig der bare er nysgerrig på, hvad der sker omkring dig.

Speakers corner

Speakers Corner er et obligatorisk fag for alle elever på Hadsten Højskole. Her vender og drejer vi aktuelle problemstillinger, og vi giver hinanden mulighed for at komme til orde, blive hørt og blive modsagt. Udgangspunktet for Speakers Corner er Voltaires herostratisk berømte udtalelse: ”Jeg kan desværre ikke bifalde et eneste af Deres ord, men vil til mine dages ende forsvare deres ret til at udtrykke dem.”

Målet med Speakers Corner er at perspektivere den verden, vi lever i. For når verden forandrer sig, forandrer vi os – og når vi forandrer os, forandrer verden sig. Vi debatterer aktuelle, eksistentielle, kulturelle og sociale emner, og vores synsvinkel kan være alt fra historisk og filosofisk til kunstnerisk og psykologisk.
I Speakers Corner dukker der noget uforudsigeligt op hver gang. Det kan være en gæst, der kommer forbi for at fortælle om sit blik på verden, det kan være en tekst, der nuancerer de gængse holdninger til et emne, det kan være en sang, der skaber en helt ny forståelse af det bestående. Eller det kan være dig, der bidrager med overraskelsen.

Politik, sociologi & medier

Interesserer du dig for, hvordan politikere, journalister og samfundet påvirker hinanden, skal du vælge faget Politik, Sociologi og Medier. Her bliver du klogere på den aktuelle politiske situation i Danmark, hvem der egentlig bestemmer, og hvordan grundlæggende samfundselementer som velfærd, religion og indvandring udvikler sig og bliver påvirket af mediernes diskurser.

Du får et solidt indblik i både samfundsopbygningen, det politiske system og mediernes arbejdsmetoder, når du vælger dette fag. Vi sætter lup på det postmoderne samfund, hvordan vi bliver påvirket af tempoet, den teknologiske udvikling og urbaniseringen. Vi taler om livsformer, om statens indblanding i vores livsvaner og om individets ansvar – for sig selv og for samfundet. Og så går vi i kødet på stigmatiseringen af uuddannede unge, overvægtige og rygere som samfundets nye tabere.

Derudover går vi i undercoverjournalistikkens fodspor – fra Operation X til Günter Wallraff, vi studerer medieudviklingen – fra partipressen til webjournalistikken og Facebook som politisk forum, og vi diskuterer, om et fredeligt samfund kræver grænser for den ellers grænseløse ytringsfrihed.

Politisk strategi & spin

Elskede du Borgen? Kan du ikke vente på næste sæson af House of Cards? Og følge du med, når folketingspartierne inviterer snurrende kameraer og mikrofoner og ikke mindst tv-seere med til pressemøder? Så vil du også blive vild med faget Politisk Strategi og Spin. Det er her, vi afslører og afdækker manipulation, skjulte dagsordener og forholdet mellem medier og politikere.

I Politisk Strategi & Spin får du skærpet din kritiske sans, så du bliver i stand til at se og forstå, hvad der gemmer sig bag politikernes polerede budskaber. Du får kendskab til politisk kommunikation, vi analyserer hvilke politikere og politiske partier, der klarer sig bedst, og vi ser nærmere på, hvordan sprog bevidst bruges som redskab til politisk manipulation.

Valgkampe er et af de områder, vi beskæftiger os meget med i dette fag. Vi sammenligner danske valgkampe med amerikanske. Vi lærer om vælgeradfærd og politiske strategier op til et valg. Og du får testet dit talent for politisk tæft, konspiration og manipulation i vores populære leg ”Spindoktor for en dag”, hvor du bliver rådgiver for en minister i krise.

Kriminalpolitik

Terror og kriminalitet fylder mere i mediebilledet end nogensinde. I faget Kriminalpolitik går vi bag om både nye og gamle kriminalsager, og vi går i dybden med politiets rolle i samfundet. Vi diskuterer strafferetlige strategier og retsfølelse, og vi tester hinandens grænser for kriminalitet. Faget er et oplagt valg for dig, der søger ind på Politiskolen, eller dig som har en naturlig interesse i samfundets udvikling.

Når du vælger faget Kriminalpolitik, får du udbygget din viden om det retssamfund, vi lever i. Vi analyserer de politireformer, som politikerne har iværksat de senere år i kampen mod både gadeuorden og terror, og vi sætter fokus på den nykriminalisering, der hvert år finder sted, når politikerne vedtager love, der gør hidtil ustraffede handlinger til strafbare gerninger.

I Kriminalpolitik udfordrer vi også dine holdninger – fra vidnebeskyttelse og politivold til straf og retsfølelse. For spørgsmålene er mange: Straffer vi for at genopdrage eller afskrække? Hvad betyder terrorbekæmpelsen for vores personlige frihed? Og er retssikkerheden også til for rockere, lommetyve og terrorister? Vi får derudover besøg af en politibetjent, der fortæller om de bedste og værste oplever i jobbet samt, hvad det kræver – fysisk og psykisk – at klare livet som betjent.

Se også højskolens forberedende politi-fag

Jura

Lovgivning er en af grundpillerne i det danske samfund, og love og regler regulerer vores adfærd hver eneste dag. I Jura-faget på Hadsten Højskole bliver du klogere på den proces, der går forud for en lov: Fra lovforslaget bliver fremsat i Folketinget, til den vedtagne lov bliver anvendt i praksis – både i retssalene og i samfundet i øvrigt. Du bliver særligt klædt på til at forstå den straffelov og -praksis, som vi anvender i Danmark.

Grundloven udgør den ramme, som dansk lovgivning praktiseres indenfor. Den får du et større kendskab til, når du vælger dette fag. Men du bliver også klogere på, hvorfor vi straffer, som vi gør i Danmark, og hvilke juridiske argumenter, der ligger til grund for blandt andet strafudmåling. Derudover lærer du, hvad statsforvaltningsret egentlig er for en størrelse, hvilken retsstilling vi har som mennesker alt efter, om vi er voksne eller børn, og om de juridiske forskelle på at være gift, leve papirløst sammen eller være i et registreret partnerskab.

Du bliver udfordret på din opfattelse af strafferetten, og lærer, hvorfor det er vigtigt at læse alt det med småt, når du skriver under på en kontrakt eller en aftale; f.eks. en lejekontrakt eller et mobilabonnement. Alt i alt får du en indføring i, hvor meget jura betyder for os alle sammen i dagligdagen.

Amerikanske studier

Nogle elsker den amerikanske kultur – med de store armbevægelser, storbyernes puls og etniske mangfoldighed. Andre stiller spørgsmålstegn – til våbenloven, de store skel mellem rig og fattig og kapitalismens dominans. Uanset om du er den ene eller den anden slags, inviterer vi dig indenfor den amerikanske facade i faget Amerikanske Studier. 

Når du vælger Amerikanske Studier bliver du klogere på det USA, der stadig dominerer verden både militært, kulturelt og økonomisk. Vi ser på, hvorfor beslutninger truffet i Det Hvide Hus før eller siden rammer dig – præcis som de øvrige tendenser fra Guds eget land, som amerikanerne ynder at kalde deres nation. Og vi forsøger at forstå, hvorfor amerikanerne tilsyneladende er så vilde med religion, skydevåben og dødsstraf.

Du lærer om den amerikanske forfatning, og hvorfor den begynder med ordene We the people, og vi går tæt på præsidentembedet og de største præsidenter gennem tiderne. Derudover sætter vi særligt spot på New York City – byen der aldrig sover, og Washington D.C., der er USA’s hovedstad og politiske kraftcenter.

Historie og film

Faget er for dig, der er interesseret i historie og elsker historiske film. Filmmediet er på mange måder fantastisk til at formidle historiske begivenheder og personer på en levende og fascinerende måde. Film tillader os at leve os ind i en anden tid og en anden virkelighed, film åbner for en identifikation med de historiske personer, så vi føler os tæt på. Film kan således være et springbræt for en videre interesse.

Men historiske film er ikke kun historie, de er også film – forstået som fortælling og handling, der skal være spændende. Således kan film også meget let komme til at manipulere med historien. Vi skal se nogle af de virkelig gode historiske film og se på, hvor tæt de er på de historiske begivenheder, som de skildrer. Med andre ord vil vi udsætte dem for en slags ”filmdetektor” eller ”fup eller fakta”.

Udgangspunktet for faget er, at historien er en skatkiste af spændende og fascinerende begivenheder, som filmmediet næsten kan vække til live på en meget nærværende facon. Bonussen er, at disse film gør os klogere på, hvor vi kommer fra, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen, når blot vi husker at stille spørgsmål til dem.

Historiens Vigtigste Begivenheder

Dette fag er for dig, der gerne vil have et hurtigt overblik over nogle af de allervigtigste begivenheder gennem historien. Vi vil se på en ”Verdenshistoriens top ti” og en ”Danmarkshistoriens top ti.”

Du skal ikke have nogen stor historisk viden for at være med, men en grundlæggende nysgerrighed overfor, hvordan verden er kommet til at se ud, som den gør. Du får med andre ord en slags ”historiens knagerække”, som du kan hænge andre historiske begivenheder og hændelser op på og dermed danne en slags overblik.

Hensigten med faget er at få blik for, hvordan vi står i på skuldrene af historiens store begivenheder og personer, og hvordan kommende generationer måske vil stå på skuldrene af store begivenheder og personer i vores tid. At mennesket er såvel historieskabt som historieskabende.

Udgangspunktet for faget ”Historiens megabegivenheder” er Martin A. Hansens kendte ord: ”Historien er vor forlængede erindring, og historien er vort forlængede ansvar”. Målet er, at du opnår en historisk viden og bliver bevidst om, hvad du er dannet af, og hvordan du ønsker at påvirke fremtiden. Der venter med andre ord en tur i tidsmaskinen tilbage til fortiden.

Kend din historie

Har du nogensinde tænkt på, hvor du kommer fra? Hvem var dine forfædre? Hvor boede de? Hvilket erhverv havde de? Og hvor var de, da historiens store begivenhed udspillede sig?

I faget Kend din historie går vi på opdagelse i din personlige historie og forsøger at sætte den i et danmarks- og verdenshistorisk perspektiv. Gennem kilder som folketællinger, kirkebøger og matrikelkort rejser vi tilbage igennem din families historie og finder måske svaret på nogle af ovenstående spørgsmål. Tænk hvis en af dine forfædre deltog i Slaget ved Dybbøl eller deltog i modstandskampen under 2. Verdenskrig! Eller hvis en fra din familie rejste til Amerika i starten af det 20. århundrede og det viser sig, at du har fjern amerikansk familie. Hvem ved hvad der gemmer sig i din historie, når vi går på jagt kilderne i Kend din historie.

Voksen

Faget Voksen tager udgangspunkt i de behov, der opstår når man skal flytte hjemmefra. Hvordan vasker man uld, uden det krymper? Hvad er en forskudsopgørelse? Hvor længe skal man koge et æg, så det bliver blødkogt? Og hvad skal man være opmærksom på i en lejekontrakt? Her er ingen spørgsmål for små eller for dumme!

Mange elever på Hadsten Højskole flytter hjemmefra umiddelbart efter, at deres højskoleforløb ender. Der har derfor været stor efterspørgsel på et fag, der kan være med til at forberede den store opgave, det er at flytte hjemmefra. Der kan nemlig vente mange ubehagelige oplevelser hvis eksempelvis forskudsopgørelsen driller eller man har indbrud uden at være forsikret, men det er også bare surt, hvis alt en vasketøj får samme farve eller er krympet to størrelser. Derfor har vi på Hadsten Højskole oprettet faget Voksen.

Vi arbejder med alt fra jobansøgninger og forsikringer til tøjvask, ophængning af hylder og rensning af afløb og det hele foregår i en hyggelig og tryg atmosfære. Fagets forløb er ikke givet på forhånd, men udvikler sig i den retning, som deltagerne ønsker og i løbet af kurset får vi besøg af både skolens pedel, rengøringsdame, forretningsfører og køkkenleder.

Etik

Alle kender vi til at stå i situationer, hvor vi bliver i tvivl om, hvad der er det rette at gøre. Ofte fordi det kan være ganske svært at afgøre, når der er gode argumenter, der trækker i hver sin retning. Når vi bakser med, hvad der vil være rigtigt eller forkert at gøre i en given situation, står vi med andre ord i et dilemma, der ofte kan have en etisk karakter.

Etik har at gøre med overvejelser om, hvad der er det rigtig og forkert handlen og opførsel, og hvad der er det gode menneskeliv, og der er en nøje sammenhæng. For det rigtige må være det, der bidrager til et godt liv for såvel andre som en selv.

Det er interessant, at vi ofte er i stand til at handle etisk uden at have gjort os de store overvejelser om, hvorfor og hvordan. Hvor kommer dette etiske kompas egentlig fra? Hvad er egentlig forskellen på etik og moral? I vores søgen efter svar på disse og mange andre spørgsmål vil vi gå på opdagelse i, om etik er noget subjektivt alt efter smag og behag, eller om der findes overvejelser, der kan begrunde, at noget er mere rigtigt end andet. Vi vil blandt andet se på de etiske teorier, som har forskellige og nogle gange nærmest modsatrettede udgangspunkter.

Hverdagsaktivisme

I faget ”Hverdagsaktivisme” handler det om at rette opmærksomheden udover vores højskoleboble og gennem konkrete aktivistiske handlinger og projekter, være til glæde og gavn for andre mennesker.

Derfor handler dette fag om at vi som højskole og højskoleelever, med afsæt i hverdagsaktivisme, kan være med til at gøre en forskel ved at involvere os i det omgivende samfund.

Mere konkret er der etableret et samarbejde med det lokale plejecenter om at vi kan komme og lave gode aktiviteter for de ældre. Eksempler på aktiviteter kunne være:

 • Udveksling af livshistorier
 • Mad og fællesspisning
 • Gåtur i skoven og parken
 • Cykeltur på plejecenterets Christianiacykler
 • Årstidsbestemte aktiviteter
 • Samtalecafé
 • Spil

Faget vil endvidere rumme mulighed for andre aktivistiske aktiviteter og mulighederne er uendelige, men konkrete eksempler på andre hverdagsaktivistiske projekter kunne være:

 • Samtalesalon på højskolen
 • Indsamling af skrald
 • Frivillige i genbrugsbutikken
 • Pop-up event i byen
 • Arrangere et loppemarked eller en indsamling

”Hverdagsaktivisme” vil være baseret på en vekselvirkning mellem teori og praksis. Teoretisk vil vi blandt andet tage afsæt i aktionsforskning, livsfortællinger, forandringsledelse og samtaleteknikker.

Faget tager overodnet afsæt i en forståelse af dannelse, som omhandlende ikke blot kvalifikationer og kunnen, men også som en mulighed for at være opmærksomt til stede i tilværelsen, men et stærkt blik for andres betydning.

Jeg ser frem til at gøre en forskel sammen med jer!

Politisk filosofi

Hvad ligger til grund for, at vi har indrettet vores samfund, som vi har? Og hvorfor er politikerne – og alle vi andre – ikke enige om, hvordan samfundet skal indrettes?

Politisk filosofi er kort sagt den del af filosofien, der beskæftiger sig med samfundet, og når du diskuterer politik, ligger der altid en filosofisk anskuelse til grund. Du har f.eks. en opfattelse af, hvad retfærdighed er for en størrelse. Og du har taget stilling til, om mennesket som udgangspunkt er egennyttemaksimerende eller har fokus på, hvad der er bedst for samfundet som helhed.

I faget Politisk Filosofi tager vi udgangspunkt i den moderne politiske filosofi og gennemgår tekster af John Rawls (venstre-liberal tænker), Robert Nozick (højre-liberal) og den kommunitære tænker Michael Walzer. Vi krydrer med lidt utilitaristisk tænkning og anvender derefter ovenstående tankesæt til at se nærmere på normative (værdimæssige) spørgsmål som f.eks. bør vi have en minimalstat eller en velfærdsstat?, Bør vi betale skat eller er skattebetaling en form for moderne slaveri? eller f.eks. Hvilken udlændingepolitik bør Danmark have?

Herefter er du blevet klogere både på moderne politisk filosofi og på de værdier og principper, der ligger bag forskellige politiske udsagn og holdninger i dagens debat.

Eksistens

Har du en grundlæggende spørgelyst, en nysgerrighed på alt-det-du-godt-ved-at-du-ikke-ved, så er faget Eksistens måske noget for dig.

Eksistens-faget tager udgangspunkt i de spørgsmål, vi som mennesker nogle gange stiller os selv. De spørgsmål der får verden til at åbne sig. Påvirker den moderne datingkultur vores kærlighedsliv – og i så fald hvordan? Er flere valgmuligheder i forhold til f.eks. uddannelser altid bedre? Eller kan man tale om, at valgfriheden nogle gange kan blive decideret skadelig? Hvad definerer min identitet, og er det mig selv eller dem omkring mig, der bedst kan besvare det spørgsmål?

Når vi af og til sidder fast i et spørgsmål, som ikke let lader sig besvare, kan problemet være, at vi ikke stiller det rigtige spørgsmål. Nogle gange kan det rigtige spørgsmål hjælpe os med at se tingene fra en ny vinkel, der måske helt opløser problemet.

I dette fag er det spørgsmålene, der er drivkraften, og vi vil gøre os umage med at kvalificere dem. Det gør vi ved at læse tekster, der kan udfordre vores tænkning. Men vi vil også prøve at applicere dem på den virkelighed, vi står midt i.

Listen af spørgsmål er uendelig, og selvom det ofte er svært at komme med et endeligt svar på disse spørgsmål, så vil vi i faget Eksistens forsøge.

Fordomsfuld

Vi har alle sammen fordomme om hinanden – uanset om de er berettigede eller ej. Måske tænker du, at alle fra Jylland er nærige, at folk med tatoveringer på halsen er kriminelle, eller at alle der er født nord for København, nødvendigvis må komme fra en rig familie.

Uanset hvilke fordomme du har, vil du i dette fag få mulighed for at prøve dine fordomme af. Både på dine højskolekammerater, men også på gæster udefra. Målet med faget er ikke nødvendigvis at mane alle fordomme til jorden, men at give dig mulighed for at prøve dem af. For selvom de fleste fordomme kommer et sted fra, vil du sikkert også opleve, at nogle af dem ikke har hold i virkeligheden.

Vi kommer desuden til at tale om, hvordan fordomme opstår, og hvor vi får vores fordomme fra. Derudover ser vi på, hvordan tiden er med til at skubbe til vores fordomme, så persontyper, der engang var omgærdet af mange fordomme, i dag bliver set på en helt anden måde.

Så vær klar til at blive udfordret på dine fordomme og stå på mål for andres fordomme om dig selv. Vigtigst er, at alle er der for at blive klogere, og at ingen fordomme er forkerte – i hvert fald ikke, før de er blevet testet af.

Hadsten Højskole