hadsten-hojskole-in-english

Vedtægter m.v.

VÆRDIGRUNDLAG, VEDTÆGTER, ÅRSPLAN OG UNDERVISNINGSMILJØ-VURDERING

Hadsten Højskole er en almen, grundtvigsk højskole. Et frisind og et menneske- og livssyn, der bygger på den kristne kulturarv og på Grundtvigs tanker og skrifter, kendetegner det daglige liv på skolen.

Skolen bygger på den opfattelse, at mennesket er et frit individ, der gennem undervisningen og fællesskabet skal styrkes til at tage ansvar for sin egen tilværelse og finde sig selv i et forpligtende fællesskab såvel i samfundet, nationalt og internationalt, som på skolen.
Der tilstræbes, i daglig undervisning og samvær, en mangfoldighed, som udfordrer både ånden, hånden og kroppen og derved giver eleven de bedste forudsætninger for at begå sig, alment som fagligt. Samværet på højskolen skal give eleven lyst og mod til at leve et aktivt menneske- og samfundsliv

MANGFOLDIGHED PÅ HADSTEN HØJSKOLE

På Hadsten Højskole har vi et ønske om, at mangfoldigheden på vores elevhold bliver så stor som mulig; både for at afspejle det omkringliggende samfund, som højskolen er en del af – men først og fremmest er det vores erfaring, at en stor mangfoldighed giver et mere dynamisk, spændende og bedre elevhold.

Derfor vil vi i vores elevoptag gerne sikre så stor mangfoldighed som muligt og så ligelig en fordeling mellem kønnene som muligt.

På Hadsten Højskole ønsker vi fortsat at være en mangfoldig højskole med plads til, og en ligeværdig behandling af, alle køn.

VEDTÆGTER

Skolens vedtægter kan du finde her:
Vedtægter for Hadsten Højskole

ÅRSPLAN

Her kan du se årsplanerne for de seneste år:

Årsplan 2023-2024
Ændring til årsplan 2023-2024 (1. ændring)

Årsplan 2022-2023
Ændring til årsplan 2022-2023 (1. ændring)
Ændring til årsplan 2022-2023 (2. ændring)
Ændring til årsplan 2022-2023 (3. ændring)

Årsplan for skoleåret 2021/22
Ændring til årsplan 2021-2022 (1. ændring)
Ændring til årsplan 2021-2022 (2. ændring)

Årsplan for skoleåret 2020/21
Årsplan for skoleåret 2020/21 (1. ændring)

FØDEVAREKONTROL

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

Nedenstående undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i 2023.

Det æstetiske UVM:
Det vurderes, at det æstetiske UVM er meget fint.
Samspillet mellem kroppens sanser og rummet – den rumlige oplevelse i hverdagen – er meget tilfredsstillende.
Undervisningsrummene skaber gode stemninger og er inspirerende.
Undervisningslokalerne er alle lyse og venlige. Der er farver, billeder/kunst i lokalerne. De fleste lokaler har murstensvægge, som giver et godt indeklima og en god akustik.
Det betyder, at lokalernes arkitektur på en meget god måde understøtter undervisningen – herunder også den udfoldelse, der er i pauserne.
Der er ikke konstateret problemer på det æstetiske område inden for UVM.

Det psykiske UVM:
Det er den almindelige opfattelse, at det psykiske UVM er godt.
Der er en fin trivsel hos både lærere og elever.
De sociale og individuelle faktorer, som: fællesskab, venskab og samarbejde fungerer godt, og der er ikke konstateret mobning eller chikane på skolen.
Såvel lærere som elever indgår i et fint samarbejde, som er med til at stimulere arbejdsglæden. Der er en udstrakt grad af medbestemmelse i undervisningen, ligesom der er mange udfordringer til eleverne. Dette giver en god faglig stimulering, engagement og motivation.
Der er ikke konstateret problemer på det psykiske område inden for UVM.

Det fysiske UVM:
De fysiske rammer vurderes i almindelighed til at være meget gode.
Der er gode sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold.
Undervisningslokalernes indretning og funktion er tilfredsstillende på alle væsentlige områder: inventar, pladsforhold, adgangsveje, gulvbelægning, lysforhold, indeklima, temperatur, akustik, støj, oprydning, rengøring, adgang til frisk luft, førstehjælp, flugtveje samt beredskabsplan ved brand og brug af maskiner.
Der er ikke konstateret problemer på det fysiske område inden for UVM.

Konklusion:

Undervisningsmiljøet på Hadsten Højskole giver i sin helhed ikke anledning til bemærkninger. I gennemsnit får Hadsten Højskole karakteren 10,54 (efter 12-skalaen). I 2019 var gennemsnittet på 10,00 og i 2016 var gennemsnittet på 9,28 for det samlede UVM. I kommentarerne har eleverne givet input til, hvordan Hadsten Højskole kan forbedre undervisningsmiljøet yderligere.