hadsten-hojskole-in-english

Samvær

Samvær på Hadsten Højskole

Højskolelivet består af mange ting. Men noget, der er helt essentielt, er de bånd, vi skaber til hinanden. Relationerne, samværet, fællesskabet. Derfor har vi følgende retningslinjer for livet og samværet på Hadsten Højskole, da vi ønsker en højskole, hvor nærvær og respekt for hinanden er i højsæde.

 

  • Fællesskabet på højskolen skal være rummeligt og rart for alle at være i. Vi tolererer ikke racisme, sexisme, mobning eller andre former for fysisk, verbal eller psykisk chikane.
  • Vi ønsker, at alle vores elever deltager aktivt i at skabe god højskole sammen. Der er derfor mødepligt til undervisning, fællestimer, morgensamlinger og rengøring.
  • Da vi bor mange under samme tag, forventer vi, at alle bidrager til en ren og ryddelig skole. Derudover er det vigtigt, at vi viser hensyn til hinanden og Hadstens borgere, fx må der ikke spilles høj musik på udendørsarealerne.
  • Sjove fester er en del af højskoleopholdet – i weekenderne. Vi har en grundregel om, at der ikke må gå fest i den i hverdagen. Der skal være ro på gangene, i opholdsstuerne og i fællesrummene kl. 23.00, så alle kan få deres nattesøvn. For at skabe en god start for det fælles samvær i nye omgivelser er den første uge på højskolen alkoholfri.
  • Brug eller besiddelse af hash og euforiserende stoffer er forbudt.