Korte kurser

Korte kurser på Hadsten Højskole

Korte højskoleophold udbydes henover sommeren fra og med uge 26 til og med uge 32. De korte kurser er opdelt i forskellige temaer og med forskellige målgrupper i tankerne. Fx kan du finde ugekurser målrettet familier med børn. På trods af de forskellige temaer indeholder de korte kurser en fælles kerne, nemlig de klassiske højskoleelementer som morgensamling, foredrag og aftenarrangementer.

Et kort højskoleophold er perfekt for dig, som gerne vil have en uges koncentreret højskoleophold, møde en masse nye mennesker i et inspirerende fællesskab og nyde en uge med fuld fokus på dine interesser.Du kan her på siden klikke dig videre og læse mere om indholdet på de korte kurser. Siden opdateres løbende. Har du spørgsmål til et kort højskoleophold? Send os en mail på info@hadstenhojskole.dk eller ring på tlf. 86 98 01 99.

UGE 26

FRILUFT, SANG & YOGA

UGE 27

KUNSTUGE

UGE 28

FAMILIEKURSUS

UGE 30

SPORTSUGE

UGE 31

FRILUFTSUGE

UGE 32

ÅND IGEN