hadsten-hojskole-in-english

IDRÆT & OUTDOOR

FAGENE

Naturvandring

I dette fag skal vi kombinere vandring og naturoplevelser. Vi går hver gang en tur, og undervejs oplever vi naturen og gør små stop ved spændende ting på vejen. Det handler om at få naturoplevelser og viden om naturen med hjem.

Vi oplever årstidernes skiften, vejrets skiften og naturens små underværker. Vi lærer de mest almindelige planter og dyr at kende, og vi hører sjove og besynderlige historier om arternes levevis og kulturhistorie.

De senere år er der kommet mere fokus på biodiversitet, truede arter og hvordan vi kan passe mere på naturen. Et godt sted at starte, hvis man vil passe på naturen, er at lære naturen mere at kende. Hvilke planter og dyr lever derude? Hvordan er deres levevis? Hvordan hænger deres levevis sammen med andre dyr og planter? Hvordan påvirker vi mennesker deres levemuligheder?

Højskolen ligger tæt på et dejligt engområde og store skove, så vandreturene kan tage os til mange forskellige naturområder – både skov, eng og åbne landskaber. Mange af disse landskabstyper er skabt af menneskets påvirkninger og brug, så hvad er natur og hvad er kultur?

Har du lyst til at vandre i naturen? Tjek vores brochure og læs mere om Naturvandring og alle de andre fag på højskolen. Har du lyst til at se nærmere højskolen, så giver vi gerne en rundvisning.

Politik & Samfund

Idræt & Outdoor

Psykologi & Filosofi

Krop & Kost

Kunst & Kunsthåndværk

Musik & Sang

Kommunikation & Sprog

Explora